www.ceny-walut.pl

CHF

Kursy walut:

USD

EUR

Strefa Euro

Nie każdy z nas wie, że od początku przebywania naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej Polska starała się bardzo aktywnie wykorzystywać możliwości, jakie daje każdemu członkostwo.

Swapy walutowe

Swapy walutowe są umową, w której dwie strony postanawiają wymienić pomiędzy sobą określona kwotę waluty na równowartość w innej walucie, na określony czas. Przy czym w trakcie trwania transakcji nie ma płatności odsetek. Należy również pamiętać o tym, że kurs wymiany na datę zapadalności ustalany jest przy zawieraniu transakcji, w oparciu o różnicę oprocentowania tych walut.

Reguły rynku walutowego

Zasady funkcjonowania rynku walutowego są takie same jak wszystkich innych rynków, na przykład towarowych. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że handluje się na nim walutami czyli instrumentami finansowymi o najwyższym stopniu płynności.

Kryzys gospodarczy w Grecji

Jaki wpływ na Unie Europejską, a w szczególności na Strefę Euro ma kryzys w Grecji? Przede wszystkim Grecję należy uznać za kraj, w którym brakuje odpowiednich reform, co doprowadziło do poważnych nierównowag w gospodarce, które ograniczyły korzyści z przejęcia wspólnej waluty.

Średnie kursy walut na świecie

Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że kurs waluty określa się jako cenę danej waluty w innej walucie. Natomiast rynek walutowy jest miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe.

Kalkulator walutowy

Przelicznik wed?g:
Kwota:
Przelicz z:
 
Przelicz na:
Data:

Barometr walutowy:

Wpływ rynku surowców na rynek walutowy
Pomimo braku impulsów w postaci odczytów makro, zmienność na rynku nie należała do najmniejszych.]]>

Jutrzejsze dane mogą osłabić złotego
Złoty rozpoczął nowy tydzień w spokojnych nastrojach, lekko tracąc na wartości do większości walut.]]>

Stopy procentowe w Polsce zostaną obniżone?
Dziś pojawiły się dwie wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej. ]]>

Sytuacja na Ukrainie. Ograniczenia w handlu walutą
Decyzję podjął Bank Narodowy po kolejnym spadku wartości hrywny. ]]>


Kursy walut     Kursy celne     Archiwum     PAP     Archiwum roczne      Przetargi           Polityka prywatności