Ceny walut - blog o finansach

Co wpływa na kursy walut? I co z tego wynika?

Wysokość kursów walut jest zjawiskiem praktycznie nieprzewidywalnym. Tak naprawdę, nie jesteśmy w stanie określić ze stuprocentową pewnością, czy dana waluta będzie tańsza czy droższa. Co więcej, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka będzie jej cena za kilka dni, tygodni miesięcy… Niemniej, dzięki analizie sytuacji gospodarczej państwa możemy z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, czy kursy walut będą…

Read more
Back to top