www.ceny-walut.pl

CHF

Kursy walut:

USD

EUR

Strefa Euro

Nie każdy z nas wie, że od początku przebywania naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej Polska starała się bardzo aktywnie wykorzystywać możliwości, jakie daje każdemu członkostwo.

Swapy walutowe

Swapy walutowe są umową, w której dwie strony postanawiają wymienić pomiędzy sobą określona kwotę waluty na równowartość w innej walucie, na określony czas. Przy czym w trakcie trwania transakcji nie ma płatności odsetek. Należy również pamiętać o tym, że kurs wymiany na datę zapadalności ustalany jest przy zawieraniu transakcji, w oparciu o różnicę oprocentowania tych walut.

Reguły rynku walutowego

Zasady funkcjonowania rynku walutowego są takie same jak wszystkich innych rynków, na przykład towarowych. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że handluje się na nim walutami czyli instrumentami finansowymi o najwyższym stopniu płynności.

Kryzys gospodarczy w Grecji

Jaki wpływ na Unie Europejską, a w szczególności na Strefę Euro ma kryzys w Grecji? Przede wszystkim Grecję należy uznać za kraj, w którym brakuje odpowiednich reform, co doprowadziło do poważnych nierównowag w gospodarce, które ograniczyły korzyści z przejęcia wspólnej waluty.

Średnie kursy walut na świecie

Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że kurs waluty określa się jako cenę danej waluty w innej walucie. Natomiast rynek walutowy jest miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe.

Kalkulator walutowy

Przelicznik wed?g:
Kwota:
Przelicz z:
 
Przelicz na:
Data:

Barometr walutowy:

Rynki globalne ważniejsze dla złotego niż krajowe dane
Poranek przynosi kontynuację wczorajszego osłabienia złotego wywołanego głównie przez pogorszenie klimatu inwestycyjnego na świecie.]]>

Czynniki zewnętrzne znów osłabiają złotego
Wzrost wartości dolara po danych dot. inflacji przyniósł lekki wzrost presji podażowej na waluty EM.]]>

Dalsze umocnienie dolara
Dane te nie wnoszą jednak wiele do potencjalnej dyskusji nt. skali podwyżek stóp procentowych przez FED w latach 2015-16.]]>

Dolar silny słabością innych walut
Potencjalne zawirowania na światowych rynkach, nazbyt silny dolar, oraz umiarkowana presja inflacyjna, mogą teoretycznie rozwodnić cały proces zacieśnienia polityki w USA.]]>


Kursy walut     Kursy celne     Archiwum     PAP     Archiwum roczne      Przetargi           Polityka prywatności